Застосування програми лояльності – наслідки для ПДВ


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 27.01.2020 р. N 311/6/99-00-07-03-02-06/ІПК

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо податкових наслідків застосування програми лояльності та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Пунктом 52.3 статті 52 Кодексу встановлено, що індивідуальна податкова консультація, надана в письмовій формі, обов’язково повинна містити, зокрема, опис питань, що порушуються платником податків, з урахуванням фактичних обставин, зазначених у зверненні платника податків.

У той же час звернення платника містить суперечливу інформацію щодо порушеного питання, а саме зазначено, що за досягнення покупцем певного обсягу закупівель товару постачальник виплачує покупцю бонус у визначеному розмірі, та одночасно наведено формулу, за якою постачальником визначається ціна продажу такого товару, згідно з якою бонус, нарахований покупцю, не підлягає виплаті, а враховується при розрахунку ціни постачання такого товару (фактично зменшує таку ціну).

У зверненні не зазначено, які первинні (бухгалтерські) документи оформлюються при нарахуванні/сплаті мотиваційних виплат (бонусів), та виходячи з якої договірної вартості товару (первинної чи розрахованої (зменшеної на суму бонусів)) постачальником складається податкова накладна за операцією з постачання товарів. Тому відповідь по суті на порушене питання можливо надати лише після надання платником податку точної та достовірної інформації щодо здійснюваних операцій. Водночас повідомляємо загальні норми оподаткування податком на додану вартість операцій, про які йдеться у зверненні, виходячи з наданої платником інформації.

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX Кодексу.

Відповідно до підпунктів “а” і “б” пункту 185.1 статті 185 Кодексу об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Кодексу.

Постачання послуг, згідно з підпунктом 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 Кодексу – будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

Маркетингові послуги (маркетинг) – послуги, що забезпечують функціонування діяльності платника податків у сфері вивчання ринку, стимулювання збуту продукції (робіт, послуг), політики цін, організації та управлінні руху продукції (робіт, послуг) до споживача та післяпродажного обслуговування споживача в межах господарської діяльності такого платника податків (підпункт 14.1.108 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).

База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг згідно з пунктом 188.1 статті 188 Кодексу визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками – суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів). При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг.

До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв’язку з компенсацією вартості товарів/послуг. До складу договірної (контрактної) вартості не включаються суми неустойки (штрафів та/або пені), три проценти річних та інфляційні, що отримані платником податку внаслідок невиконання або неналежного виконання договірних зобов’язань.

До бази оподаткування включаються вартість товарів/послуг, які постачаються (за виключенням суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету та/або суми відшкодування орендодавцю – бюджетній установі витрат на утримання наданого в оренду нерухомого майна, на комунальні послуги та на енергоносії), та вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо отримувачем товарів/послуг, поставлених таким платником податку.

Відповідно до пункту 44.1 статті 44 Кодексу для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені пунктом 44.1 статті 44 Кодексу.

Враховуючи зазначене, при виплаті продавцем торгівельному підприємству – покупцю винагороди (бонусу) у зв’язку з досягненням ним певних обсягів закупівлі товарів, об’єктом оподаткування ПДВ є маркетингові послуги, які надаються покупцем, а мотиваційні та стимулюючі виплати, в свою чергу, є компенсацією вартості таких послуг. У покупця при отриманні таких мотиваційних виплат (бонусів) виникають податкові зобов’язання з ПДВ на суму таких отриманих мотиваційних виплат (бонусів).

У разі якщо при реалізації постачальником торгівельному підприємству – покупцю товарів вартість таких товарів зменшується на суму бонусів, нарахованих такому покупцю (в бухгалтерському обліку постачання таких товарів відображається за вартістю, що дорівнює сумі коштів, сплачених безпосередньо покупцем), то база оподаткування ПДВ за операціями з постачання товарів у такому випадку визначається виходячи з їх договірної вартості, до складу якої включається сума коштів, сплачених покупцем в рахунок оплати вартості таких товарів. Податкова накладна за операцією з постачання таких товарів складається постачальником виходячи саме з такої договірної вартості, яка відповідає даним бухгалтерського обліку платника податку та вказана в первинних документах, які оформлені за такою операцією.

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які передбачені Кодексом.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Залишити відповідь