Вірус знищив архів 1С: чим підтвердити і як відновити

Нещодавно Україною прокотився новий комп’ютерний вірус XData, який атакує і бази 1С. Створення поточних документів не вирішить проблеми із втраченою документацією. З’ясуємо, куди звертатися і які документи отримувати для підтвердження втрати архівів 1С на випадок можливої податкової перевірки

Щоб отримати документ, який би підтверджував втрату архівів 1С унаслідок впливу комп’ютерного вірусу XData, можна звернутися до однієї з науково-дослідних установ судових експертиз Мін’юсту або до Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Ці установи надають послуги з проведення комп’ютерно-технічної експертизи, за результатами якої можна отримати висновок щодо впливу і наслідків впливу на архів 1С комп’ютерного вірусу.

Втрачені документи доведеться відновити

Платники податків обліковують доходи, витрати й інші показники, пов’язані із визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі:

  • первинних документів,
  • регістрів бухгалтерського обліку,
  • фінансової звітності,
  • інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків (абз. 1 п.  44.1 Податкового кодексу України; ПК).

Платникам податків заборонено формувати показники податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами.

Крім того, платники податків зобов’язані забезпечити зберігання документів, визначених у пункті 44.1 ПК, а також документів, пов’язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи контролю, не менш як 1095 днів із дня подання податкової звітності, для складення якої використовували зазначені документи (п. 44.3 ПК).

Отже, подана податкова звітність і визначені в ній об’єкти оподаткування та суми податків обов’язково слід підтверджувати документами, визначеними в абзаці першому пункту 44.1 ПК (зокрема первинними документами).

Якщо до закінчення перевірки або протягом п’яти робочих днів із дня, наступного за днем отримання акта перевірки, платник податків не надасть контролерам документів, вважають, що таких документів не було (п. 44.6 ПК).

Як бачимо, платник податків обов’язково мусить мати документи, що підтверджують показники поданої ним податкової звітності. Якщо платник податків не може надати органу контролю відповідних документів, то незалежно від причин (крім випадків виїмки документів або іншого вилучення правоохоронними органами), вважатимуть, що їх взагалі немає.

Чинне законодавство допускає ведення первинних і зведених облікових документів як у паперовій, так і в електронній формі (ч. 2 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV).

Від форми складання первинних (або зведених) документів не залежить дія законодавчих вимог про необхідність підтвердження даних звітності відповідними документами і щодо наслідків неможливості надати документи під час перевірки (або протягом п’яти робочих днів після отримання акта перевірки). Тобто такі вимоги однаково поширюються як на документи у паперовій, так і в електронній формі.

Це означає, що неможливість надати під час перевірки документи, які були знищені (зашифровані) комп’ютерним вірусом, не позбавляє платника податків від необхідності відновити знищені документи, аби виконати свій обов’язок підтвердити ними дані звітності. Отже, пошук того, хто міг би підтвердити втрату архівів 1С, і отримання документа на підтвердження цього факту не убезпечать платника податків від податкових зобов’язань, що їх визначить орган контролю на основі розміру не підтверджених документами показників звітності.

Платник вчасно повідомив про знищення первинки: які перспективи

Відновлювати втрачені документи потрібно за передбаченою законодавством процедурою.

Так, у разі втрати, пошкодження або дострокового знищення документів, зазначених у пунктах 44.1 і 44.3 ПК, платник податків зобов’язаний у п’ятиденний строк від дня цієї події письмово повідомити:

– орган контролю за місцем обліку в порядку, встановленому для подання податкової звітності;

– орган контролю, який проводив митне оформлення відповідної митної декларації (п. 44.5 ПК).

Відновити втрачені документи платник податків зобов’язаний протягом 90 календарних днів із дня, що настає за днем надходження такого повідомлення до органу контролю.

Якщо підприємство повідомить орган контролю про втрату документів у п’ятиденний строк, воно матиме 90 календарних днів для відновлення документів. Протягом цього строку можна розраховувати, що податківці не завітають для перевірки.

Платник зволікав із повідомленням: які наслідки

Якщо платник вчасно не повідомив про втрату первинки, може бути кілька варіантів розвитку подій.

З одного боку, ПК прямо не передбачає, що через пропуск п’ятиденного строку платник податків втратить змогу відновлювати документи протягом 90 календарних днів. Крім того, якщо під час документальної перевірки орган ДФС отримає від платника податків повідомлення про втрату, пошкодження або дострокове знищення документів, він:

– складе акт у довільній формі, у якому зафіксує причину неможливості продовжити перевірку в строки, зазначені у направленні й наказі;

– зробить відповідний запис про те, що перевірку проведуть після усунення таких причин.

Це передбачено в Методичних рекомендаціях щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної фіскальної служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків, затверджених наказом ДФС від 31.07.2014 № 22.

Отже, можна розраховувати, що підприємство матиме можливість навіть під час перевірки письмово повідомити орган контролю про втрату документів і з дня такого повідомлення протягом 90 календарних днів їх відновлювати.

З іншого боку, варто зважити на судову практику (зокрема ухвалу ВАСУ від 14.12.2016 № К/800/31894/13). На думку судів, повідомлення платником податків податківців про відсутність документів у день, на який призначено початок перевірки, а не протягом п’яти робочих днів, не є перешкодою для проведення податкової перевірки.

Отже, цілком можливо, що орган контролю не зважатиме на повідомлення про втрату документів, отримане під час перевірки. Навпаки, він запише в акт перевірки свої висновки на підставі тих документів, що їх фактично надасть платник податків під час перевірки.

На випадок такого варіанта розвитку подій рекомендуємо отримати висновок компютерно-технічної експертизи про вплив вірусу й обстоювати позицію про те, що п’ятиденний строк для повідомлення потрібно відлічувати саме з дати отримання платником такого висновку. Адже саме на цю дату платник отримав докази про втрату документів.

Сергій ЄФІМОВ, адвокат, податковий консультант, партнер Адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма «Єфімов та партнери», Київ

Стаття була опублікована на сторінках журналу “ГОЛОВБУХ” № 24 (1031) 26.06.2017

Залишити відповідь