Відступлення права вимоги: наслідки з ПДВ для постачальника

ІПК ДФС від 17.08.2018 р. № 3573/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо податкових наслідків з ПДВ при здійсненні операції з відступлення права вимоги та щодо порядку заповнення розрахунку коригування до податкової накладної, у якій не було зазначено код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (далі – ДКПП), а також аналогічні за змістом звернення платника, надіслані до ДФС листами Головного управління ДФС у місті Києві, і, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Щодо податкових наслідків з ПДВ при здійсненні операції з відступлення права вимоги

Як зазначено у зверненні, Орендодавцем укладено договір оренди приміщень з Орендарем-1, відповідно до якого Орендар-1 здійснив попередню оплату за послуги з оренди. Після розірвання договору оренди з Орендарем-1 було укладено договір оренди з Орендарем-2, при цьому передоплата за оренду не була повернута Орендарю-1. Надалі між Орендарем-1 та Орендарем-2 було укладено договір про відступлення права вимоги, згідно з яким послуги в рахунок сплаченої Орендарем-1 попередньої оплати будуть надаватися Орендодавцем Орендарю-2.

Згідно зі статтею 512 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) кредитор у зобов’язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Правочин щодо заміни кредитора у зобов’язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов’язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові (стаття 513 ЦКУ).

Відступлення права вимоги – операція з переуступки кредитором прав вимоги боргу третьої особи новому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу кредитору або без такої компенсації (підпункт 14.1.255 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).

Пунктом 185.1 статті 185 ПКУ визначено, що об’єктом оподаткування податком на додану вартість є операції з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 ПКУ.

Постачання послуг – це будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі Права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).

Згідно з пунктом 187.1 статті 187 ПКУ датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше (перша подія):

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку – дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої – дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів – дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг – дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

На дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) у встановлений ПКУ термін (пункт 201.1 статті 201 ПКУ).

Згідно з пунктом 192.1 статті 192 ПКУ якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН.

Виходячи з обставин, викладених у зверненні, у Орендодавця при отриманні попередньої оплати від Орендаря-1 (перша подія) виникає обов’язок щодо нарахування податкових зобов’язань з ПДВ, на суму яких Орендодавець зобов’язаний скласти та зареєструвати в ЄРПН податкову накладну.

При здійсненні операцій з уступки права вимоги не виникає жодної з обставин, перерахованих у пункті 192.1 статті 192 ПКУ (зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, повернення постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг), отже, відсутні підстави для складання постачальником послуг (Орендодавцем) розрахунку коригування до податкової накладної, складеної на дату настання першої події операції (отримання авансу від Орендаря-1).

Надання Орендодавцем послуг Орендарю-2 в рахунок отриманої від Орендаря-1 попередньої оплати є другою подією операції, тому підстав для складання податкової накладної за такою операцією немає.

Таким чином, операція з уступки Орендарем-1 права вимоги Орендарю-2 не спричиняє податкових наслідків з ПДВ для Орендодавця. Орендодавець на дату заміни кредитора у зобов’язанні не коригує податкові зобов’язання з ПДВ, визначені на дату отримання ним попередньої оплати, оскільки відсутні законодавчо визначені підстави для такого коригування, та не складає податкову накладну на нового кредитора, оскільки податкова накладна вже складена на дату першої події операції (отримання авансу).

Щодо порядку заповнення розрахунку коригування до податкової накладної, у якій не було зазначено код послуги згідно з ДКПП

Законом України N 1797-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні” підпункт “і” пункту 201.1 статті 201 ПКУ викладено в новій редакції, відповідно до якої з 1 січня 2017 року при складанні податкової накладної запроваджено обов’язкове заповнення коду товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг – коду послуги згідно з ДКПП.

Зазначені зміни стосуються податкових накладних, дата складання яких припадає на період з 1 січня 2017 року, а також розрахунків коригування до податкових накладних, які складаються з 1 січня 2017 року, незалежно від дати складання податкових накладних (до 1 січня 2017 року чи після цієї дати), до яких складаються такі розрахунки коригування.

Коди товарів згідно з УКТ ЗЕД затверджено Законом України від 19 вересня 2013 року N 584-VII “Про Митний тариф України”.

Коди послуг згідно з ДКПП визначені у ДКПП (ДК 016:2010), затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. N 457.

Крім того, на офіційному веб-порталі ДФС за адресою: http://sfs.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/dovidniki-/288992.html розміщено довідник умовних кодів товарів, які відсутні в УКТ ЗЕД, для використання платниками податку при складанні податкових накладних.

Отже, у розрахунку коригування, складеному з 01.01.2017 р. до податкової накладної, складеної до 01.01.2017 р., в обов’язковому порядку зазначається код товару згідно з УКТ ЗЕД / код послуги згідно з ДКПП, чинний на час складання такого розрахунку коригування.

Загальні роз’яснення щодо відображення починаючи з 01.01.2017 р. кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД та кодів послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг при складанні податкових накладних надано листом ДФС від 20.01.2017 р. N 1312/7/99-99-15-03-02-17, який розміщено на офіційному веб-порталі ДФС за адресою: http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-na-dodanu-vartist/listi/2017-rik/282761.html.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділу II ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Залишити відповідь