Валюта зовнішньоекономічного договору

Питання: «Валюта зовнішньоекономічного договору про надання експедиторських послуг за кордоном – євро, але нерезидент перерахував долари США. У результаті в обліку “висить” передоплата в доларах, а акт наданих послуг – в євро. Що робити?”

Відповідь:

Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затверджена постановою Правління НБУ від 24.03.1999 р. № 136, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 28.05.1999р. за № 338/3631 (далі – Інструкція № 136), визначено, що:

валюта ціни – це будь-яка валюта, в якій встановлюється, згідно з умовами договору, ціна товару.

валюта платежу – це будь-яка валюта, в якій здійснюється, згідно з умовами договору, оплата товару.

Отже, валюта ціни є, фактично, визначеною у договорі ціною товару (робіт, послуг), а валюта платежу є, власне, валютою, у якій мають бути виконанні зобов’язання за договором по оплаті товару (робіт, послуг).

Пунктом 1.5 Інструкції №136 прямо передбачено, що коли згідно з умовами договору валюта платежу відрізняється від валюти ціни, то банк з метою контролю за повнотою розрахунків за цією операцією використовує передбачені у договорі умови перерахування валюти ціни у валюту платежу.

Отже, чинне законодавство прямо передбачає правомірність існування ситуації, коли валюта ціни відрізняється від валюти платежу. Стосовно ситуації, описаної у питанні, це означає, що валюта ціни визначена у євро, а валютою платежу фактично є долар США.

Проте, звертаємо увагу на те, що згідно з Інструкцією № 136 як валюта ціни, так і валюта платежу мають бути встановлені у договорі.

Тому, якщо в договорі не визначено окремо валюту платежу та валюту ціни, або якщо визначена у договорі валюта платежу відрізняється від валюти фактично здійсненого платежу, необхідно укласти додаткову угоду до договору, у якій визначити, що платіж може бути здійснено у відповідній валюті (у даному випадку – у доларах США).

Крім того, у такій додатковій угоді доцільно визначити умови перерахування валюти ціни у валюту платежу (так званий крос-курс). Інакше, згідно з ч2 п. 1.6 Інструкції № 136 обслуговуючий банк із метою валютного контролю використовуватиме такі курси валют:

а) офіційний курс гривні до іноземних валют, установлений НБУ на дату платежу, якщо однією з валют є гривня;
б) курс, що склався на Московській міжбанківській валютній біржі або встановлений центральним банком країни СНД чи Балтії на дату платежу, якщо одна з валют є валютою країни СНД чи Балтії, а інша – не є гривнею;
в) курс на останню дату публікації у «FINANCIAL TIMES», яка передує даті платежу, – у всіх інших випадках.

Для того, аби коректно сформулювати у додатковій угоді умови про крос-курс, можна скористатись рекомендаціями, наведеними у додатках №1 та №2 до постанови КМУ і НБУ «Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті» від 21.06.1995 р. № 444. Так, згідно із вказаним рекомендаціями, найбільш прийнятними умовами перерахунків як за експортом, так і за імпортом є такі: «Платіж має здійснюватись у (назва валюти платежу) за середнім курсом на день, що передує дню платежу на __ валютному ринку» (примітка 74 додатка 1 до Постанови № 444).

А в розділі «Валютно-цінові застереження» додатка 2 до Постанови № 444 пропонуються такі формулювання:

Варіант 1. Валюту розрахунку (назва валюти) визначено виходячи із співвідношення валютного курсу на день підписання договору (контракту) і становить …Х… одиниць валюти ціни договору (контракту) (назва валюти). Якщо на день розрахунку валютний курс зміниться більш ніж на …+/– Y…, суму платежу буде відповідно змінено у співвідношенні …Х…

Варіант 2. Валюту розрахунку (назва валюти) визначено виходячи із співвідношення валютного курсу на день підписання договору (контракту) і становить …Х… одиниць валюти ціни договору (контракту) (назва валюти). Якщо на день розрахунку валютний курс зміниться, суму платежу буде відповідно змінено у співвідношенні …Х…

За умови врегулювання ситуації відносно валюти ціни та валюти платежу у додатковій угоді, обслуговуючий банк зобов’язаний буде зняти валютну операцію з валютного контролю.

Залишити відповідь