Розробка програмної продукції – чи є ПДВ?

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 04.09.2020 р. № 3700/ІПК/99-00-05-06-02-06

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг із розробки програмної продукції та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Як зазначено у зверненні, Товариство надає послуги у сфері інформаційних технологій згідно з відповідними договорами, а саме:

договором про надання послуг із комп’ютерного програмування за замовленням, відповідно до якого створюється комп’ютерна програма та передаються виключні майнові права інтелектуальної власності на таку програму замовнику від виконавця (Товариства) після здійснення замовником оплати наданих послуг;

додатковою угодою до вказаного вище договору, відповідно до якої передбачається розширення функціоналу комп’ютерної програми та передача права власності на такий функціонал.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу I ПКУ).

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Згідно з підпунктами “а” і “б” пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України.

Пунктом 261 підрозділу 2 розділу XX ПКУ визначено, що тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання програмної продукції, а також операції з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті згідно з абзацами другим – сьомим підпункту 14.1.225 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ.

Для цілей пункту 261 підрозділу 2 розділу XX ПКУ до програмної продукції відносяться:

– результат комп’ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп’ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів та доступу до них;

– примірники (копії, екземпляри) комп’ютерних програм, їх частин, компонентів у матеріальній та/або електронній формі, у тому числі у формі коду (кодів) та/або посилань для завантаження комп’ютерної програми та/або їх частин, компонентів у формі коду (кодів) для активації комп’ютерної програми чи в іншій формі;

– будь-які зміни, оновлення, додатки, доповнення та/або розширення функціоналу комп’ютерних програм, права на отримання таких оновлень, змін, додатків, доповнень протягом певного періоду часу;

– криптографічні засоби захисту інформації.

Особливості оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції визначено в Узагальнюючій податковій консультації, затвердженій наказом Міндоходів від 07.10.2013 N 536 (далі – УПК N 536), крім положень УПК N 536, якими було роз’яснено правила оподаткування ПДВ операцій з надання права на використання програмної продукції, що були чинними до 01.01.2015.

Враховуючи викладене, та виходячи із аналізу норм ПКУ, опису питань і фактичних обставин, наявних у зверненні, повідомляємо:

Щодо питання 1

Оскільки у розглянутій ситуації Товариство (виконавець) набуває право власності (виключне майнове право) на розроблену програмну продукцію та надалі разом із розробленою програмною продукцією передає таке право замовнику, то постачання Товариством (виконавцем) послуг із розробки програмної продукції замовнику розглядається як операція з постачання програмної продукції, яка звільняється від оподаткування ПДВ.

При цьому операція субпідрядника (платника ПДВ) з постачання послуг із розробки програмної продукції Товариству оподатковується ПДВ у загальновстановленому порядку за основною ставкою, оскільки у процесі її створення субпідрядник не набуває право власності (виключне майнове право) на таку програмну продукцію чи її елементи (компоненти).

Щодо питання 2

Операція Товариства з постачання програмної продукції (у тому числі розширення функціоналу комп’ютерної програми) з передачею права власності (виключного майнового права) на таку програмну продукцію звільняється від оподаткування ПДВ.

Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 розділу II ПКУ).

____________

Залишити відповідь