Постанова Верховного суду від 30.01.2018р. у справі № 816/390/17

ВЕРХОВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

30.01.2018           Київ          К/9901/2226/17 816/390/17  

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:

головуючого – Ханової Р.Ф.(суддя-доповідач),

суддів: Гончарової І.А., Олендера І.Я.

розглянув у попередньому судовому засіданні касаційну скаргу Полтавської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Полтавській області на постанову Полтавського окружного адміністративного суду у складі судді Канигіної Т.С. від 06 липня 2017 року та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду у складі колегії суддів Бегунца А.О., Рєзнікової С.С., Старостіна В.В. від 02 жовтня 2017 року

                                                            У С Т А Н О В И В :

У березні 2017 року Приватне акціонерне товариство “Альфа-Капітал” (далі –    Товариство, платник податків, позивач) звернулось до суду з позовною заявою до Полтавської об’єднаної державної податкової  інспекції Головного управління ДФС у Полтавській області (далі – податковий орган, відповідач) про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення від 15.12.2016р. № 0001971200, з мотивів безпідставності його прийняття.

Позивач у позовній заяві зазначив, що Товариством 14.01.2016р. подано для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну № 7/2 від 31.12.2015, яка не зареєстрована відповідачем у термін, визначений статтею 201 Податкового кодексу України для реєстрації податкових накладних, у зв’язку з відсутністю ліміту на рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість. Позивач доводить відсутність вини Товариства у зарахуванні сплачених ним коштів на рахунок в системі електронного адміністрування податку на додану вартість лише 18.01.2016 р., що призвело до порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних.

Постановою Полтавського окружного адміністративного суду від 06 липня 2017 року позов Товариства задоволено, визнано протиправним та скасовано податкове повідомлення – рішення.

Ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 02 жовтня 2017 року рішення суду першої інстанції залишено без змін.

Задовольняючи позов, суди попередніх інстанцій виходили з того, що позивач вчинив всі необхідні дії для своєчасної реєстрації податкової накладної, діючи у спосіб, передбачений Податковим кодексом України. Неможливість Товариства вчасно зареєструвати податкову накладну спричинена виключно несвоєчасним зарахуванням грошових коштів з поповнення електронного рахунку для оплати податку на додану вартість перерахованих Товариством платіжним дорученням № 119 від 14.01.2016 р. За висновками судів, застосування податковим органом до позивача штрафних санкцій, передбачених п. 1201.1 ст. 1201 Податкового кодексу України, не відповідає критерію пропорційності, оскільки затримка реєстрації податкової накладної відбулась не з вини Товариства.

У жовтні 2017 року Полтавська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Державної фіскальної служби у Полтавській області подала касаційну скаргу, в якій, посилаючись на неправильне застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального права, а саме, п.192.1 ст. 192 , п. 201.1, абз.11 п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України та порушення норм процесуального права, а саме, ст.79116986159 Кодексу адміністративного судочинства України, просила скасувати оскаржувані судові рішення й ухвалити нове рішення про відмову у задоволенні позовних вимог.

Відповідач, пославшись в касаційній скарзі на вищезазначені норми податкового законодавства та Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 р. № 569, пунктом 13 якого передбачено право платника податків отримувати у Державної фіскальної служби України інформацію про стан свого електронного рахунка, а також суму податку, на яку він має право зареєструвати податкові накладні, доводить правомірність спірного податкового повідомлення-рішення.

Відзив на касаційну скаргу від позивача до Верховного Суду не надходив, що не перешкоджає перегляду рішень судів першої та апеляційної інстанцій.

Згідно з частиною третьою статті 3 КАС України провадження в адміністративних справах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи.

Верховний Суд, переглянувши судові рішення в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи, перевіривши правильність застосування ними норм матеріального та процесуального права, не вбачає підстав для задоволення касаційної скарги.

Відповідно до частин першої, другої, третьої статті 242 КАС України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим.

Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права.

Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з’ясованих обставин в адміністративній справі, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім оргументам учасників справи.

Зазначеним вимогам закону судові рішення відповідають.

Суди першої та апеляційної інстанцій установили.

Податковим органом 24 листопада 2016 року проведено камеральну перевірку податкової звітності з податку на додану вартість за грудень 2015 року з урахуванням даних системи електронного адміністрування податку на додану вартість Приватного акціонерного товариства “Альфа-Капітал”, за наслідками якої складено акт № 472/15/4808650.

Перевіркою встановлено порушення Товариством термінів реєстрації податкової накладної № 7/2 від 31.12.2015 р. на суму 282511,67 грн. із затримкою на 4 календарні дні (абзац 11 пункту 201.10 статті 201 Податкового кодексу України).

На підставі висновків акта перевірки, згідно пп.54.3.3 п.54.3 ст.54 Податкового кодексу України, відповідачем прийняте податкове повідомлення-рішення від 15.12.2016р. № 0001971200, яким до позивача на підставі статті 1201 Податкового кодексу Українизастосовано штраф в розмірі 28251,17 грн. (10 відсотків суми податку на додану вартість).

Суди попередніх інстанцій також установили, що Товариством 14.01.2016 р. з метою реєстрації указаної податкової накладної перераховано платіжним дорученням від 14.01.2016р. №119 на рахунок в системі електронного адміністрування податку на додану вартість кошти у розмірі 170000,00 грн., які зараховані на цей рахунок 14.01.2016р.

14.01.2016р. та 15.01.2016р. позивач надіслав податкову накладну від 31.12.2015 № 7/2 до Державної фіскальної служби засобами телекомунікаційного зв’язку, яку доставлено 14.01.2016р. о 14:19:05 та 15.01.2016р. о 16:39:50 відповідно. У ці ж дні позивач отримав від податкового органу квитанції в електронній формі, згідно з якими податкову накладну не прийнято у зв’язку з виявленою помилкою: “Документ не може бути прийнятий – сума податку на додану вартість в документі (282511,67) не може перевищувати суму ліміту на рахунку податку на додану вартість (116293,94) продавця”.

Пунктом 201.10 статті 201 Податкового кодексу України визначено, що при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку продавець товарів/послуг зобов’язаний в установлені терміни скласти податку накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою.

Відповідно до пункту 11 підрозділу 2 Розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України з 01.02.2015р. реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних підлягають всі податкові накладні та розрахунки коригування по податкових накладних незалежно від розміру податку на додану вартість в одній податковій накладній/розрахунку коригування.

Згідно з абзацами 11, 12 пункту 201.10 статті 201 Податкового кодексу України реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних має бути здійснена протягом 15 календарних днів, наступних за датою виникнення податкових зобов’язань, відображених у відповідних податкових накладних та/або розрахунках коригування.

Платник податку має право зареєструвати податкову накладну та/або розрахунок коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, в якій загальна сума податку не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 201.3 статті 201 цього Кодексу.

Згідно з пунктом 1201.1 статті 120ПК України порушення платниками податку на додану вартість граничних термінів реєстрації податкових накладних, що підлягають наданню покупцям – платникам податку на додану вартість, та розрахунків коригування до таких податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлених статтею 201 цього Кодексу, тягнуть за собою накладення на платників податку на додану вартість, на яких відповідно до вимог статей 192 та 201 цього Кодексу покладено обов’язок щодо такої реєстрації, штрафу в розмірі 10 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, – у разі порушення терміну реєстрації до 15 календарних днів.

Відповідно до підпункту 4 пункту 9 Порядку ведення єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1246, причиною відмови у прийнятті податкової накладної та/або розрахунку коригування до реєстрації є порушення вимог щодо наявності суми податку, обчисленої відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 Податкового кодексу України (для податкових накладних та/або розрахунків коригування, що реєструються після 01.07.2015).

Суд погоджується з висновками судів попередніх інстанцій, що реєстрація податкової накладної з порушенням встановлених термінів відбулась не з вини Товариства, позивачем доведено здійснення всіх передбачених законодавством дій для своєчасної реєстрації податкової накладної, що виключає склад податкового правопорушення, та доводить безпідставність та протиправність податкового повідомлення-рішення.

Суд визнає, що суди попередніх інстанцій не допустили неправильного застосування норм матеріального права чи порушень норм процесуального права при ухваленні судових рішень, внаслідок чого касаційна скарга податкового органу залишається без задоволення, а рішення судів першої та апеляційної інстанцій без змін.

Керуючись статтями 341343349350355356359 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

                                                  П О С Т А Н О В И В :

Касаційну скаргу Полтавської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Полтавській області залишити без задоволення.

Постанову Полтавського окружного адміністративного суду від 06 липня 2017 року та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 02 жовтня 2017 року залишити без змін.

Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуючий                                                                                           Р.Ф.Ханова

Судді:                                                                                                     І.А.Гончарова

                                                                                                    І.Я.Олендер