ПДВ при реалізації подарункових сертифікатів на свою продукцію


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 07.09.2020 р. № 3743/ІПК/99-00-05-06-02-06

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо оподаткування ПДВ операції з реалізації (продажу) подарункових сертифікатів через компанію-посередника та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Як зазначено у зверненні, Товариство здійснює дрібно-оптову торгівлю комп’ютерним обладнанням та побутовою технікою за безготівковим розрахунком та має намір випустити подарункові сертифікати, які буде придбавати виключно за безготівковим розрахунком компанія-посередник.

Компанія-посередник за отримані сертифікати буде перераховувати безготівкові кошти на рахунок Товариства на умовах відстрочення платежу через 60 календарних днів (згідно з умовами контракту, укладеного з компанією-посередником, Товариство не отримує авансових платежів в рахунок майбутніх постачань товарів кінцевим споживачам, а спочатку передає компанії-посереднику бланки подарункових сертифікатів різних номіналів, а кошти за такі сертифікати від компанії-посередника Товариство отримає через 60 днів).

Надалі компанія-посередник буде реалізовувати, дарувати або іншим шляхом розповсюджувати подарункові сертифікати фізичним та юридичним особам, які у свою чергу матимуть змогу обміняти такі сертифікати на товари Товариства відповідно до їх номіналів (далі – кінцеві споживачі), незалежно від факту оплати таких сертифікатів компанію-посередником.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу I ПКУ).

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Згідно з підпунктами “а” і “б” пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України, у тому числі операції з безоплатної передачі.

Правила формування податкових зобов’язань, податкового кредиту з ПДВ та їх коригування, а також складання податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних і їх реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) встановлено статтями 187192198 і 201 розділу V ПКУ. Порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 N 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за N 137/28267, із змінами і доповненнями (далі – Порядок N 1307).

Пунктом 187.1 статті 187 розділу V ПКУ визначено, що датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку – дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої – дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів – дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг – дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Згідно з пунктами 201.1201.7 та 201.10 статті 201 розділу V ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлені ПКУ терміни. Податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

Перелік обов’язкових реквізитів, які зазначаються у податковій накладній, визначено у підпунктах “а” – “й” пункту 201.1 статті 201 розділу V ПКУ, зокрема такими реквізитами є:

– опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг (реквізит має відповідати формулюванню у первинних документах, якими супроводжується постачання таких товарів/послуг);

– код товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг – код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (далі – ДКПП); платники податків, крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з ДКПП неповністю, але не менше ніж чотири перших цифри відповідного коду.

Коди товарів згідно з УКТ ЗЕД затверджено Законом України від 04 червня 2020 року N 674-IX “Про Митний тариф України”.

Коди послуг згідно з ДКПП визначені у ДКПП, затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 N 457.

Крім того, підпунктом 2 пункту 16 Порядку N 1307 передбачено, що ДПС визначає умовні коди товарів, що відсутні в УКТ ЗЕД, та забезпечує їх оприлюднення на власному офіційному вебпорталі для використання платниками податку при складанні податкових накладних відповідно до статті 201 розділу V ПКУ. Довідник умовних кодів товарів, які відсутні в УКТ ЗЕД, розміщено на офіційному вебпорталі ДПС за адресою: https://tax.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/dovidniki-/288992.html.

Щодо питання 1

Для цілей оподаткування ПДВ передача Товариством подарункового сертифіката компанії-посереднику є для Товариства операцією з постачання товарів.

Щодо питань 2, 3

У розглянутих ситуаціях податкові зобов’язання з ПДВ за операцією Товариства з постачання подарункового сертифіката компанії-посереднику визначаються на дату передачі подарункового сертифіката.

Щодо питання 4

Оскільки подарунковий сертифікат може бути виготовлений, зокрема, з паперу чи пластику та містити магнітну стрічку, то у податковій накладній, складеній на дату виникнення податкових зобов’язань з ПДВ за операцією з постачання подарункового сертифіката, зазначається код згідно з УКТ ЗЕД та номенклатура безпосередньо подарункового сертифіката.

Щодо питання 5

На дату фактичного постачання кінцевому споживачу товарів в обмін на подарунковий сертифікат Товариство зобов’язано визначити податкові зобов’язання з ПДВ та скласти і зареєструвати в ЄРПН податкову накладну, в якій, зокрема, зазначити код згідно з УКТ ЗЕД та номенклатуру безпосередньо поставленого кінцевому споживачу товару.

Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 розділу II ПКУ).

____________

Залишити відповідь