ПДВ при передачі будівлі у строкову беоплатну позичку

ІПК ДФС від 11.09.2018 № 
3968/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку оподаткування ПДВ операції з безоплатної передачі основних засобів за договором позички та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Відповідно до статті 1 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.

Згідно зі статтею 827 ЦКУ за договором позички одна сторона (позичкодавець) безоплатно передає або зобов’язується передати другій стороні (користувачеві) річ для користування протягом встановленого строку. Користування річчю вважається безоплатним, якщо сторони прямо домовилися про це або якщо це випливає із суті відносин між ними.

Договір позички будівлі, іншої капітальної споруди (частини виробничого приміщення та частини адміністративної будівлі) укладається у формі, яка визначена відповідно до статті 793 ЦКУ (стаття 828 ЦКУ).

При цьому статтею 793 ЦКУ передбачено, що договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) укладається у письмовій формі.

Відповідно до пункту 3 статті 827 ЦКУ до договору позички застосовуються положення глави 58 ЦКУ, якою визначено загальні положення про найм (оренду).

Пунктом 185.1 статті 185 Кодексу визначено, що об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Кодексу.

Відповідно до підпункту 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 Кодексу під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).

При цьому відповідно до підпункту “в” підпункту 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 Кодексу під постачанням послуг також розуміється постачання послуг іншій особі на безоплатній основі.

Відповідно до пункту 188.1 статті 188 Кодексу база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку, податку на додану вартість та акцизного, податку на спирт етиловий, що використовується виробниками – суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів – виходячи із звичайної ціни), за винятком:

  • товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулюванню;
  • газу, який постачається для потреб населення.

Таким чином, операція з безоплатної передачі будівлі, іншої капітальної споруди (частини виробничого приміщення та частини адміністративної будівлі) за договором позички у строкове користування без переходу права власності на них не є об’єктом оподаткування у розумінні пункту 185.1 статті 185 Кодексу, оскільки така операція не відповідає визначенню операцій з постачання товарів/послуг, наданому підпунктами 14.1.185та 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 Кодексу.

В той же час операція платника податку з надання позички, в тому числі на безоплатній основі, є об’єктом оподаткування ПДВ та оподатковується ПДВ за ставкою 20 відсотків виходячи з бази оподаткування визначеної відповідно до пункту 188.1 статті 188 Кодексу, тобто не нижче звичайних цін.

Також повідомляємо, що питання правомірності укладання договорів позички між суб’єктами господарської діяльності, які мають спільного засновника, не відноситься до компетенції ДФС.

____________