Орендар ремонтує орендоване приміщення після пожежі – що з ПДВ?


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 11.02.2020 р. N 528/6/99-00-07-03-02-06/ІПК

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо включення орендарем сум ПДВ до складу податкового кредиту, що сплачені ним при проведенні ремонтних робіт по відновленню об’єкту оренди, в якому сталася пожежа, та необхідності визначення податкових зобов’язань з ПДВ після закінчення таких робіт у разі якщо такий об’єкт оренди продовжує використовуватися у власній господарській діяльності орендаря та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Як зазначено у зверненні, згідно договору оренди орендар несе матеріальну відповідальність за збитки, заподіяні об’єкту оренди з власної вини, а також несе всі ризики випадкової загибелі об’єкту оренди до моменту повернення об’єкту оренди орендодавцю та зобов’язано повернути орендодавцю об’єкт оренди у стані, не гіршому за той, що було зафіксовано в акті прийому-передачі, з врахуванням нормального зносу. Орендар після завершення ремонтних робіт по відновленню об’єкту оренди, в якому сталася пожежа, використовуватиме такий об’єкт для здійснення оподатковуваних операцій у межах своєї господарської діяльності до завершення строку договору оренди.

Відповідно до пункту 1 статті 759 глави 58 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Предметом договору найму може бути річ, яка визначена індивідуальними ознаками і яка зберігає свій первісний вигляд при неодноразовому використанні (неспоживна річ) (пункт 1 статті 760 глави 58 ЦКУ).

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Правила формування податкових зобов’язань і податкового кредиту з ПДВ регулюються статтями 187, 198 і 201 розділу V ПКУ.

Відповідно до підпункту “а” пункту 198.1 статті 198 розділу V ПКУ до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів та послуг.

Згідно з пунктом 198.3 статті 198 розділу V ПКУ податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 розділу V ПКУ, протягом такого звітного періоду, зокрема, у зв’язку з придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг.

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Відповідно до пункту 198.6 статті 198 розділу V ПКУ не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) податковими накладними / розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 розділу V ПКУ.

Для покупця товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту, є податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг.

Згідно з підпунктом “г” пункту 198.5 статті 198 розділу V ПКУ платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 розділу V ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами придбаними/виготовленими з податком на додану вартість (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, – у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку (крім випадків, передбачених пунктом 189.9 статті 189 розділу V ПКУ).

Господарською діяльністю згідно з підпунктом 14.1.36 пункту 14.1 статті 14 розділу ПКУ є діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу.

Таким чином, враховуючи те, що обов’язок по відновленню об’єкту оренди, в якому сталася пожежа, покладено на орендаря, а також те, що об’єкт оренди після ремонту використовуватиметься таким орендарем для здійснення оподатковуваних операцій у межах своєї господарської діяльності до завершення строку договору оренди, то при купівлі ним товарів/послуг у разі проведення ремонтних робіт по відновленню такого об’єкту оренди орендар має право на податковий кредит без подальшого нарахування податкових зобов’язань згідно з підпунктом “г” пункту 198.5 статті 198 розділу V ПКУ.

Підставою для віднесення сум до податкового кредиту платником податку буде отримана податкова накладна, зареєстрована в ЄРПН.

Отже, суми ПДВ, сплачені (нараховані) орендарем у зв’язку із придбанням товарів/послуг при ремонті об’єкту оренди, що використовуються ним в господарській діяльності, включаються до складу податкового кредиту за умови підтвердження зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними.

В той же час для роз’яснення питання щодо визначення податкових зобов’язань з ПДВ при поверненні орендарем відновленого об’єкта оренди орендодавцю недостатньо матеріалів, а тому для надання відповіді пропонуємо звернутися до контролюючого органу з відповідним зверненням, в якому надати детальний опис умов, за яких буде передаватися об’єкт оренди.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділу II ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Один коментар до “Орендар ремонтує орендоване приміщення після пожежі – що з ПДВ?”

Залишити відповідь