Орендар компенсує варрість страхування автомобіля

ІПК ДФС
від 23.08.2018 р. N 3668/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку оподаткування ПДВ операції з компенсації наймачем витрат наймодавця на страхування наданого в найм автомобіля, та, керуючись статтею 52 ПКУ, повідомляє.

Відносини, пов’язані із наймом (орендою) майна, регулюються главою 58 Цивільного кодексу України, згідно зі статтею 759 якої за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Тобто за своєю господарсько-економічною сутністю договір найму є різновидом договору оренди майна.

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Пунктом 185.1 статті 185 ПКУ встановлено, що об’єктом оподаткування ПДВ є, зокрема, операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 ПКУ.

Відповідно до підпункту 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 ПКУ постачання послуг – це будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

Згідно з підпунктом 196.1.3 пункту 196.1 статті 196 ПКУ не є об’єктом оподаткування операції з надання послуг із страхування, співстрахування або перестрахування особами, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності відповідно до закону, а також пов’язаних з такою діяльністю послуг страхових (перестрахових) брокерів та страхових агентів.

З огляду на викладене, не є об’єктом оподаткування операції з надання послуг із страхування майна, які надаються особами, зазначеними у підпункті 196.1.3 пункту 196.1 статті 196 ПКУ, власнику такого майна.

Статтями 284 та 286 Господарського кодексу України визначено, що істотною умовою договору оренди є, зокрема, орендна плата, яка є фіксованим платежем, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати може бути змінений за погодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

Складовою частиною господарської діяльності з надання майна в оренду є, зокрема, як отримання власником такого майна певних послуг, пов’язаних з необхідністю утримання такого майна (у випадку, що є предметом звернення, – послуг зі страхування такого майна), так і перенесення вартості таких витрат на вартість послуг з оренди, які надаються власником такого майна (тобто формування з урахуванням таких витрат розміру орендної плати за таке майно).

Порядок визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг встановлено статтею 188 ПКУ, згідно з абзацом 5 пункту 188.1 якої до складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв’язку з компенсацією вартості товарів/послуг.

Таким чином, компенсація наймачем витрат наймодавця (власника майна) на страхування автомобіля, який надається в оренду (найм), за своєю суттю є відшкодуванням окремих елементів витрат, з яких складається вартість послуги з оренди майна, отже включається до бази оподаткування ПДВ за операцією з надання майна в оренду (найм) та підлягає оподаткуванню ПДВ у встановленому ПКУ порядку.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

____________