Навчання персоналу через Zoom та Skype


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 13.01.2021 р. № 139/ІПК/99-00-21-03-02-06

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо оподаткування ПДВ послуг з навчання персоналу та, керуючись статтею 52 розділу ІІ Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.
Як зазначено у зверненні, платник ПДВ з метою підвищення сервісу у магазинах, вдосконалення роботи та застосування новітніх підходів у галузі роздрібної торгівлі та обміну досвідом отримує/надає послуги з навчання персоналу від нерезидента/нерезиденту через мережу інтернет (за допомогою програм Zoom, Skype тощо).
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу I ПКУ).
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.
Згідно з підпунктом «б» пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників ПДВ з постачання послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України.
Пунктами 186.2 – 186.4 статті 186 розділу V ПКУ визначено категорії послуг, місце постачання яких визначається залежно від місця реєстрації постачальника або отримувача відповідних послуг або від місця фактичного надання відповідних послуг.
Місцем постачання послуг, крім операцій, зазначених у пунктах 186.2 і 186.3 статті 186 розділу V ПКУ, є місце реєстрації постачальника (пункт 186.4 статті 186 розділу V ПКУ).
Отже, порядок оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг безпосередньо залежить від місця їх постачання.
Враховуючи викладене та зважаючи на те, що послуги із навчання персоналу через мережу інтернет (за допомогою програм Zoom, Skype тощо) відсутні у переліку послуг, визначених у пунктах 186.2 і 186.3 статті 186 розділу V ПКУ, то місцем постачання таких послуг є місце реєстрації їх постачальника.

Щодо питання 1

Якщо послуги із навчання персоналу через мережу інтернет постачаються платнику нерезидентом, то операції з постачання таких послуг не є об’єктом оподаткування ПДВ.

Щодо питання 2

Якщо послуги із навчання персоналу через мережу інтернет постачаються платником нерезиденту, то операції з постачання таких послуг є об’єктом оподаткування ПДВ і оподатковуються податком за ставкою 20 відсотків.
Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які визначені ПКУ.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділу ІІ ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

———————–

Залишити відповідь