Мінфін про ПДВ при постачанні програмної продукції


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 31 грудня 2020 року № 842

 

Узагальнююча податкова консультація

щодо окремих питань оподаткування податком на додану вартість

операцій з постачання програмної продукції

Пунктом 261 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (далі – Кодекс) для операцій з постачання програмної продукції тимчасово, з 01 січня 2013 року до 01 січня 2023 року, запроваджено пільговий режим оподаткування податком на додану вартість, згідно з яким звільняються від оподаткування цим податком операції з постачання програмної продукції.

Законом України від 07 грудня 2017 року № 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», який набрав чинності з 01 січня 2018 року, пункт 26 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу викладено у новій редакції.

З урахуванням внесених змін пунктом 26 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу визначено, що тимчасово, з 01 січня 2013 року до 01 січня 2023 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання програмної продукції, а також операції з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті згідно з абзацами другим – сьомим підпункту 14.1.225 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу. А саме звільняються від оподаткування податком на додану вартість:

 • операції з постачання програмної продукції, до якої відносяться:
 • результати комп’ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп’ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів та доступу до них;
 • примірники (копії, екземпляри) комп’ютерних програм, їх частин, компонентів у матеріальній та/або електронній формі, у тому числі у формі коду (кодів) та/або посилань для завантаження комп’ютерної програми та/або їх частин, компонентів у формі коду (кодів) для активації комп’ютерної програми чи в іншій формі;
 • будь-які зміни, оновлення, додатки, доповнення та/або розширення функціоналу комп’ютерних програм, права на отримання таких оновлень, змін, додатків, доповнень протягом певного періоду часу;
 • криптографічні засоби захисту інформації.
 • операції з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті згідно з абзаци другим – сьомим підпункту 14.1.225 пункту 14.1 статті 14 Кодексу, а саме платежі отримані:
 • як винагорода за використання комп’ютерної програми, якщо умови використання обмежені функціональним призначенням такої програми та її відтворення обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання (використання «кінцевим споживачем»);
 • за придбання примірників (копій, екземплярів) об’єктів інтелектуальної власності (комп’ютерних програм), у тому числі в електронній формі, для використання за своїм функціональним призначенням для кінцевого споживання або для перепродажу такого примірника (копії, екземпляра);
 • за придбання речей (у тому числі носіїв інформації), в яких втілені або на яких містяться об’єкти права інтелектуальної власності, визначені в абзаці першому цього підпункту, у користування, володіння та/або розпорядження особи;
 • за передачу прав на об’єкти права інтелектуальної власності, якщо умови передачі прав на об’єкт права інтелектуальної власності надають право особі, яка отримує такі права, продати або здійснити відчуження в інший спосіб права інтелектуальної власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), крім випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов’язковим згідно із законодавством України;
 • за передачу права на розповсюдження примірників програмної продукції без права на їх відтворення або якщо їх відтворення обмежено використанням кінцевим споживачем.

При цьому, слід враховувати, що для цілей застосування пункту 261 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, перелік отриманих платежів, визначений абзацами другим – сьомим підпункту 14.1.225 пункту 14.1 статті 14 Кодексу, застосовується виключно для операцій з програмною продукцією.

Питання 1. Чи звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання програмної продукції, яка є складовою систем та/або устаткування/обладнання, що постачаються замовнику?

Відповідь:

Звільнення від оподаткування податком на додану вартість, згідно з пунктом 26 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, передбачає постачання програмної продукції, як окремого елементу поставки.

Натомість операції з постачання систем та/або устаткування/обладнання, складовою яких є програмна продукція без виділення окремої її вартості (тобто постачання програмної продукції, не як окремого елементу поставки), є операціями з постачання товарів/послуг, при здійсненні яких платник податку зобов’язаний здійснити нарахування та сплату податку на додану вартість у загальновстановленому порядку.

Питання 2.Чи звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання результатів комп’ютерного програмування у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів та доступу до них?

Відповідь:

Якщо при постачанні результатів комп’ютерного програмування у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів постачальник передає/надає замовнику майнові права інтелектуальної власності (у тому числі право користування, право відчуження, тощо) на такі об’єкти, така операція звільняється від оподаткування податком на додану вартість згідно з пунктом 261 підрозділу 2 розділу XX Кодексу.

Якщо постачальник надає користувачеві доступ до онлайн-сервісу за допомогою мережі Інтернет (наприклад, поштового сервісу чи онлайн редактора тексту) і стягує за це плату, то така операція є постачанням програмної продукції в розумінні положень пункту 261 підрозділу 2 розділу XX Кодексу і звільняється від оподаткування податком на додану вартість.

У свою чергу якщо фактично доступ надається до певного контенту, який існує в електронній формі (наприклад, до телевізійної продукції, фільмів, музичних, літературних творів), така операція не є постачанням програмної продукції в розумінні положень пункту 261 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, а відповідні операції оподатковуються податком на додану вартість у загальновстановленому порядку.

Директор Департаменту податкової політики

Лариса МАКСИМЕНКО

 


 

Залишити відповідь