Коригування ПДВ при зміні вартості послуг, триманих від нерезидента

ІПК ДФС від 19.10.2018 р. N 4492/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо питань, пов’язаних зі складанням податкової накладної за операцією з постачання особою – нерезидентом, яку не зареєстровано як платника ПДВ, послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Як зазначено у зверненні, резидентом – платником ПДВ отримано від нерезидента послуги, місце постачання яких розташоване на митній території України. В акті виконаних послуг, який підписано отримувачем послуг, вказані зауваження щодо вартості таких послуг. Розрахунок за виконані нерезидентом послуги здійснений на підставі акту виконаних послуг з урахуванням вказаних зауважень.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.

При цьому пунктом 44.1 статті 44 розділу II ПКУ передбачено, що для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені пунктом 44.1 статті 44 розділу II ПКУ.

Водночас у пункті 2 статті 3 Закону України від 16 липня 1999 року N 996- XIV “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” зазначено, що податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Порядок оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України, визначено статтею 208 розділу V ПКУ.

Відповідно до пункту 208.2 статті 208 розділу V ПКУ отримувач послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України, нараховує ПДВ за основною ставкою податку на базу оподаткування, визначену згідно з пунктом 190.2 статті 190 розділу V ПКУ.

При цьому отримувач послуг – платник податку у порядку, визначеному статтею 201 розділу V ПКУ, складає податкову накладну із зазначенням суми нарахованого ним податку, яка є підставою для віднесення сум податку до податкового кредиту у встановленому порядку.

Така податкова накладна підлягає обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН).

Сума нарахованого податку включається платником ПДВ до складу податкових зобов’язань податкової декларації з ПДВ за відповідний звітний період (пункт 208.3 статті 208 розділу V ПКУ).

Пунктом 187.8 статті 187 розділу V ПКУ встановлено, що датою виникнення податкових зобов’язань за операціями з постачання послуг нерезидентами, місцем надання яких є митна територія України, є дата списання коштів з банківського рахунка платника податку в оплату послуг або дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг нерезидентом, залежно від того, яка з подій відбулася раніше.

Враховуючи зазначене, за операціями з постачання послуг нерезидентами, місцем надання яких є митна територія України, платник податку – отримувач таких послуг повинен визначити податкові зобов’язання з ПДВ на дату події, що відбулася раніше:

або на дату списання коштів з його банківського рахунка в оплату таких послуг,

або на дату оформлення документа, що засвідчує факт постачання таких послуг.

Отже, у випадку, зазначеному у зверненні, отримувач послуг – платник ПДВ на дату оформлення акту, що засвідчує факт постачання послуг, на підставі статті 208 розділу V ПКУ складає і реєструє в ЄРПН у встановлений ПКУ термін податкову накладну з нарахуванням ПДВ за основною ставкою, виходячи з вартості таких послуг, та включає таку суму ПДВ до складу податкових зобов’язань та податкового кредиту у відповідному звітному (податковому) періоді.

У разі якщо між отримувачем послуг – платником ПДВ та виконавцем – нерезидентом виникли суперечності з приводу вартості виконаних послуг, про що вказано у зауваженнях до акту виконаних послуг, то усунення таких суперечностей можливе шляхом досягнення домовленостей між сторонами, проведення експертизи, звернення до суду тощо.

При цьому відкоригувати податкові зобов’язання з ПДВ, нараховані за такими операціями, можливо після усунення суперечностей, внесення відповідних змін до первинних документів та складення на їх підставі розрахунку коригування до податкової накладної та реєстрації його в ЄРПН.

Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 розділу II ПКУ).