Контролери КІК

Питання: Дві компанії-нерезиденти володіють акціями іншої компанії-нерезидента (Компанія “Альфа”) у наступних розмірах (з урахуванням загальної кількості акцій):

1. Компанія №1 – 35%,

2. Компанія №2 – 65%

Разом з тим, «голосуючі акції», тобто прості акції, належать акціонерам в наступній пропорції:

1. Компанія №1 – 50.95%

2. Компанія №2 – 49,05%

При цьому, Компанією №1 на 100% володіє резидент України – фізична особа. Чи є така фізична особа по законодавству України контролером КІК, тобто, контролером Компанії № 1 та контролером Комапнії “Альфа”?

 

Відповідь:

Згідно з пп. 392.1.1 п. 392.1 ст. 392 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) контрольованою іноземною компанією (далі – КІК) визнається будь-яка юридична особа, зареєстрована в іноземній державі або території, яка визнається такою, що знаходиться під контролем фізичної особи – резидента України або юридичної особи – резидента України відповідно до правил, визначених цим Кодексом.

Підпунктом 392.1.1 п. 392.1 ст. 392 ПКУ визначено, що для цілей КІК контролюючою особою є фізична особа або юридична особа – резиденти України, що є прямими або опосередкованими власниками (контролерами) КІК.

Цим же підпунктом передбачено, що фізична особа – резидент України є контролюючою особою (контролером) КІК, якщо така фізична особа володіє часткою в іноземній юридичній особі у розмірі більше ніж 50 відсотків.

При цьому, згідно з пп. 392.1.3 п. 392.1 ст. 392 ПКУ під часткою в іноземній юридичній особі розуміються:

 • корпоративні права,
 • права в утворенні без статусу юридичної особи, до активів якої входить частка у юридичній особі,
 • чи будь-які інші аналогічні права та/або правомочності, що надають фізичній або юридичній особі право:
  • впливу на відповідну частку голосів у вищому органі управління іноземної юридичної особи (загальних зборах акціонерів, учасників або іншому аналогічному органі), та/або
  • на отримання відповідної частини прибутку іноземної юридичної особи, та/або
  • блокування рішення про розподіл частини прибутку іноземної юридичної особи, та/або
  • на отримання відповідної частини активів іноземної юридичної особи у разі її ліквідації або припинення

А для цілей визначення володіння фізичною особою часткою в іноземній юридичній особі усі права, що належать такій фізичній особі, вважаються сумою часток, які:

 • належать такій фізичній особі безпосередньо або опосередковано через інших осіб, у тому числі через утворення без статусу юридичної особи;
 • належать будь-яким пов’язаним особам такої фізичної особи безпосередньо або опосередковано через інших осіб.

Отже, враховуючи, що фізична особа – резидент України володіє 100% корпоративних прав в Компанії № 1, така фізична особа є контролюючою особою (контролером) Компанії № 1.

 

Щодо Компанії “Альфа” 

Фізична особа безпосередньо не володіє часткою у Компанії А. ЇЇ володіння часткою у цій компанії відбувається через Компанію №1. Таке володіння називається опосередкованим.

Розмір частки опосередкованого володіння розраховується:

 • у разі володіння через один ланцюг осіб, які володіють частками одна в іншій, – шляхом множення часток;
 • у разі володіння через кілька ланцюгів осіб, які володіють частками одна в іншій, – шляхом підсумовування часток у кожному такому ланцюгу.

У випадку, що розглядається, має місце опосередковане володіння фізичною особою – резидентом України часткою в Компанії А через один ланцюг, а саме, через Компанію № 1. Отже, для визначення частки опосередкованого володіння фізичною особою Компанією А потрібно помножити частку фізичної особи в Компанії 1 на частку Компанії 1 в Компанії А.

Однак, перш ніж множити, необхідно з’ясувати, який розмір частки Компанії 1 у Компанії А потрібно взяти – загальний розмір акцій чи тільки голосуючих.

Нажаль, ПКУ прямої відповіді на це питання не містить. Єдине, що в ньому є, так це пп. 392.1.3 п. 392.1 ст. 392 ПКУ, згідно з яким під часткою в іноземній юридичній особі розуміються права та/або правомочності, що надають фізичній або юридичній особі право впливу на відповідну частку голосів у вищому органі управління іноземної юридичної особи (загальних зборах акціонерів, учасників або іншому аналогічному органі).

Припускаємо, що контролюючі органи будуть враховувати положення цього підпункту, а тому у цьому випадку для визначення розміру частки фізичної особи в Компанії А слід брати розмір голосуючих акцій. За такого підходу частка опосередкованого володіння фізичною особою Компанією А складає: 100% х 50,95% = 50,95%. Оскільки розмір опосередкованого володіння більше 50%, фізична особа є також контролером Компанії А.

 

Додатково на цю тему:

КІК: коли податок з прибутку не платиться

КІК звітність та податки

Коли правила КІК не застосовуються

 

1973

Залишити відповідь