КІК звітність та податки

Питання: Чи правильно я розумію, що фізична особа, яка є засновником компанії-нерезидента, повинна подати додаток КІК в складі податкової декларації про майновий стан і доходи за 2022 рік. При цьому, така фізична особа повинна оподаткувати прибуток контрольованої іноземної компанії (доходи-витрати) 18% ПДФО і 1,5% військовим збором?

Відповідь: 

КІК звітність

Згідно з пп. 392.5.2 п. 392.5 ст. 392 ПКУ контролюючі особи зобов’язані подавати звіт про контрольовані іноземні компанії до контролюючого органу одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний календарний рік засобами електронного зв’язку в електронній формі.

При цьому пп. 392.5.6 п. 392.5 ст. 392 ПКУ визначено, що форма звіту про контрольовані іноземні компанії, скорочена форма звіту про контрольовані іноземні компанії та порядок їх заповнення і подання встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (тобто, Мінфін).

Отже, фізична особа як контролер КІК зобов’язана по дати не «додаток КІК» у складі податкової декларації про майновий стан і доходи, а окремий звіт про контрольовані іноземні компанії. Але подається такий звіт одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи.

Станом на дату підготовки цієї відповіді Мінфін ще не затвердив форму звіту про контрольовані іноземні компанії.

Оподаткування прибутку КІК

Відповідно до пп. 392.2.1 п. 392.2 ст. 392 ПКУ платником податку щодо прибутку контрольованої іноземної компанії є контролююча особа.

При цьому, пп. 392.2.2 п. 392.2 ст. 392 ПКУ визначено, що об’єктом оподаткування для податку на доходи фізичних осіб контролюючої особи є частина скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, пропорційна частці, якою володіє або яку контролює така фізична особа на останній день відповідного звітного періоду, щодо якого розраховується скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії.

Розрахована частина прибутку контрольованої іноземної компанії включається до складу загального річного оподатковуваного доходу контролюючої особи в порядку, визначеному п. 170.13 ст. 170 ПКУ.

За загальним правилом, визначеним п. 170.13 ст. 170 ПКУ, фізична особа – контролер КІК включає розраховану частику прибутку КІК до складу свого доходу, відображає її в річній декларації та сплачує ПДФО у розмірі 18%.

Однак, якщо контрольована іноземна компанія розподіляє прибуток або його частину на користь контролюючої особи і так особа фактично отримує розподілені кошти, то застосовуються такі правила (пп. 170.13.2 ПКУ):

у разі розподілу контролюючою особою прибутку КІК (його частини) до моменту подання звіту про КІК та включення зазначеної частини прибутку КІК до загального оподатковуваного доходу, що відображається в річній податковій декларації, до такого фактично отриманого (розподіленого) доходу застосовується ставка ПДФО 9%. При цьому відповідна частина прибутку КІК не підлягає повторному включенню до загального оподатковуваного доходу після подання звіту про КІК;

у разі розподілу контролюючою особою прибутку КІК (його частини) після подання звіту про КІК та включення зазначеної частини прибутку КІК до загального оподатковуваного доходу, що відображається в річній податковій декларації, але до закінчення другого календарного року, наступного за звітним, здійснюється перерахунок ПДФО із прибутку контрольованої іноземної компанії, відображеного в податковій декларації, із застосуванням ставки ПДФО 9%;

у разі розподілу контролюючою особою прибутку КІК (його частини) після моменту подання звіту про КІК та включення зазначеної частини прибутку контрольованої іноземної компанії до загального оподатковуваного доходу, що відображається в річній податковій декларації, після закінчення календарного другого року, наступного за звітним, перерахунок ПДФО не здійснюється.

Крім того, слід враховувати, що ПДФО, який підлягає сплаті з прибутку КІК (як розподіленого, так і не розподіленого), зменшується на суму корпоративного податку або іншого аналогічного податку, що стягується згідно із законодавством іноземних держав, та фактично сплаченого КІК.

Звільнення від оподаткування прибутку КІК

Зазначені вище правила щодо оподаткування прибутку КІК не підлягають застосування, а фізична особа – контролер КІК не повинна сплачувати ПДФО з прибутку КІК, якщо виконується будь-яка з умов:

–        сукупний дохід від КІК однієї контролюючої особи не перевищує 2 млн євро на кінець звітного періоду;

–        КІК є публічною компанією (тобто, її акції перебувають в обігу на фондовій біржі);

–        КІК здійснює благодійну діяльність та не розподіляє доходи на користь її засновників (учасників);

Навіть якщо жодна із наведених умов не виконується, прибуток КІК усе одно звільнятиметься від оподаткування в Україні, якщо будуть додержані усі такі умови:

а) між Україною та іноземною юрисдикцією місцезнаходження (реєстрації) КІК є чинний договір про уникнення подвійного оподаткування або про обмін податковою інформацією та

б) виконується будь-яка з таких умов:

– КІК фактично сплачує податок на прибуток за ефективною ставкою, що є не меншою за базову (основну) ставку податку на прибуток підприємств в Україні, визначену пунктом 136.1 статті 136 ПКУ, або є меншою за таку ставку не більше ніж на 5 відсоткових пунктів, або

– частка пасивних доходів КІК становить не більше 50% загальної суми доходів КІК із всіх джерел.

 

 

 

183