КІК: коли податок з прибутку не платиться


Питання: Фізична особа є засновником в компанії у Великобританії (тобто, є контролером КІК). Якщо податок на прибуток буде сплачено у Великобританії, то чи можна застосовувати договори про уникнення подвійного оподаткування і не сплачувати ПДФО 18% в Україні? І як правильно це зробити?

ВІДПОВІДЬ:

Враховуючи те, що у питанні йде мова про компанію із Великобританії, у цьому випадку, перш за усе, слід розглядати умови звільнення прибутку КІК від оподаткування в Україні.

Так, як вже було зазначено вище, якщо між Україною та іноземною юрисдикцією місцезнаходження (реєстрації) КІК є чинний договір про уникнення подвійного оподаткування та КІК фактично сплачує податок на прибуток за ефективною ставкою, що є не меншою за базову (основну) ставку податку на прибуток підприємств в Україні, визначену пунктом 136.1 статті 136 ПКУ, або є меншою за таку ставку не більше ніж на 5 відсоткових пунктів, то прибуток КІК взагалі не підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу фізичної особи. А тому, відповідно, й не буде оподатковуватись в Україні.

Станом на сьогодні є чинною між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії Конвенція про усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доход і на приріст вартості майна.

Базова ставка податку на прибуток підприємств в Україні становить 18% (п. 136.1 ст. 136 ПКУ).

Ефективна ставка податку на прибуток підприємств розраховується шляхом ділення суми витрат зі сплати податку на прибуток підприємств на суму прибутку до оподаткування за даними фінансової звітності за відповідний календарний рік та множення на 100% (останній абзац пп. 392.4.1 ПКУ).

Отже, якщо ефективна ставка податку на прибуток, що буде сплачений іноземною компанією у Великобританії, буде меншою за базову ставку податку на прибуток в Україні не більше ніж на 5% пунктів, то прибуток цих компаній звільнятиметься від оподаткування в Україні.

Якщо ж вказані вище умови не виконуються (а, також, не виконуються інші умови, що дають право на звільнення від оподаткування прибутку КІК в Україні, про які можна почитати у статті “КІК-звітність та податки”), то слід скористатися пп. 170.13.2.4 ПКУ.

Згідно з цим пунктом сума ПДФО, що підлягає сплаті з прибутку КІК, зменшується на суму корпоративного податку або іншого аналогічного податку, що стягується згідно із законодавством іноземних держав, та фактично сплаченого КІК.

При цьому, сума такого податку визначається як загальна сума податку, що була фактично сплачена КІК за результатами відповідного звітного (податкового) періоду, пропорційна частці контролюючої особи в такій КІК, відображеній у звіті про КІК.

Платник податків має право скористатися таким зменшенням за умови документального підтвердження фактичної сплати. Копії документів, що підтверджують факт такої сплати, подаються платником податків разом із податковою декларацією.

 

254

Один коментар до “КІК: коли податок з прибутку не платиться”

Залишити відповідь