ІТ-шникам пояснили застосування ПДВ-пільги


КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПОДАТКОВОЇ ТА МИТНОЇ ПОЛІТИКИ

ЛИСТ

від 29.05.2019 р. N 04-27/10-360(102508)

Міністерству фінансів України

У Комітеті Верховної Ради України з питань податкової та митної політики розглянуто лист Міністерства фінансів України від 20.03.2019 р. N 11310-02-2/7941 стосовно позиції Комітету щодо застосування звільнення від оподаткування податком на додану вартість, встановленого пунктом 261 підрозділу 2 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України, при оподаткуванні послуг з комп’ютерного програмування та повідомляємо.

Згідно з пунктом 261 підрозділу 2 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України тимчасово, до 1 січня року, від оподаткування податком на додану вартість звільняються операції з:

  • постачання програмної продукції;

  • операції з програмною продукцією, плата за які не рахується роялті згідно з абзацами другим – сьомим підпункту 14.1.225 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України.

При цьому для цілей даного пункту до програмної продукції відносяться:

  • результат комп’ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп’ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів і доступу до них;

  • екземпляри (копії, екземпляри) комп’ютерних програм, їх частин, компонентів в матеріальній та/або електронній формі, в тому числі у формі коду (кодів) та/або посилань для завантаження комп’ютерної програми та/або їх частин, компонентів у формі коду (кодів) для активації комп’ютерної програми або в іншій формі;

  • будь-які зміни, поновлення, додатки, доповнення та/або розширення функціоналу комп’ютерних програм, права на отримання таких оновлень, змін, додатків, доповнень протягом певного періоду часу;

  • криптографічні засоби захисту інформації.

Сенс зазначеного пункту полягає в тому, що звільнення від оподаткування податком на додану вартість застосовується до операцій з постачання програмної продукції, а також до операцій з програмною продукцією, плата за які не рахується роялті.

Не вважаються роялті платежі, отримані:

в якості винагороди за використання комп’ютерної програми, якщо умови використання обмежені функціональним призначенням такої програми і її відтворення обмежена кількістю копій, необхідних для такого використання (використання “кінцевим споживачем”);

за придбання примірників (копій, примірників) об’єктів інтелектуальної власності, в тому числі в електронній формі, для використання за своїм функціональним призначенням для кінцевого споживання або для перепродажу такого примірника (копії, примірника);

за придбання речей (в тому числі носіїв інформації), в яких втілені або на яких містяться об’єкти права інтелектуальної власності, визначені в абзаці першому цього підпункту, в користування, володіння та/або розпорядження особи:

за передачу прав на об’єкти права інтелектуальної власності, якщо умови передачі прав на об’єкт права інтелектуальної власності надають право особі, яка отримує такі права, продати або здійснити відчуження в інший спосіб права інтелектуальної власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), крім випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов’язковим згідно із законодавством України;

за передачу права на розповсюдження примірників програмної продукції без права на їх відтворення або якщо їх відтворення обмежено використанням кінцевим споживачем.

Таким чином, якщо в результаті надання послуг з комп’ютерного програмування створюється і фактично передається замовнику програмна продукція (її примірник), з передачею або виникненням у замовника прав інтелектуальної власності або права власності на примірник, такі операції звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

Одночасно повідомляємо, що відповідно до частини 3 статті 21 Закону України “Про комітети Верховної Ради України” роз’яснення Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики щодо застосування положень Податкового кодексу України не має статусу офіційного тлумачення.

Голова Комітету Верховної
Ради України з питань
податкової та митної політики

Н. Южаніна

380222 9 1447