Наказ Міністерства інфраструктури від 04.05.2018 №199

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.05.2018

м. Київ

N 199

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 травня 2018 р. за N 603/32055

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту

Відповідно до глав II та V Хартії Якості міжнародних автомобільних вантажних перевезень в системі багатосторонньої квоти ЄКМТ, підписаної міністрами транспорту країн – членів Міжнародного Транспортного Форуму 28 травня 2015 року в м. Лейпциг, та абзацу двадцять шостого підпункту 13 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року N 460 (Постанова N 460) (із змінами),

НАКАЗУЮ:

  1. Внести до Порядку проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року N 757, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 року за N 1076/9675 (із змінами), такі зміни:

1) в абзаці третьому пункту 1 розділу III слова та цифри “4500 євро на перший автомобіль та 2500 євро” замінити словами та цифрами “9000 євро на перший автомобіль та 5000 євро”;

2) у додатках до Порядку:

додаток 2 викласти в новій редакції, що додається;

у тексті додатка 5 літери та слова “М. П. (за наявності)” виключити;

у тексті додатка 6 слова “(за наявності)” виключити.

  1. Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень забезпечити:

1) подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

  1. Установити, що автомобільні перевізники, які отримали дозволи ЄКМТ для виконання перевезень у 2018 році, продовжують використання таких дозволів до закінчення терміну їх дії.

  2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ю. Лавренюка.

 

Міністр

В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної служби
України з безпеки на транспорті

В. Дідківський

 

Додаток 2
до Порядку проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції
Міністрів Транспорту
(пункт 5 розділу II)

ЛИСТ-ПОВІДОМЛЕННЯ
про участь у конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ

Найменування автомобільного перевізника українською мовою (заповнюється великими друкованими літерами):


Найменування автомобільного перевізника англійською мовою (заповнюється великими друкованими літерами):

 

Код ЄДРПОУ:


Місцезнаходження автомобільного перевізника:

Контактні дані

Українською мовою

Англійською мовою

Вулиця, будинок, офіс
Населений пункт
Район
Область
Індекс
Контактні телефони


1. Я, ________:
(П. І. Б. керівника підприємства / фізичної особи – підприємця)

ознайомився(лась) й усвідомив(ла) вимоги щодо участі у конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ, а саме Багатосторонньої квоти ЄКМТ. Настанови користувача ITF/IRU (2014), Хартії Якості міжнародних автомобільних вантажних перевезень в системі багатосторонньої квоти ЄКМТ та Порядку проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року N 757, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 року за N 1076/9675 (із змінами);

підтверджую, що умови конкурсу з розподілу дозволів ЄКМТ є зрозумілими;

підтверджую достовірність поданої мною інформації з адреси електронної пошти, вказаної в пункті 2 цього листа-повідомлення, та усвідомлюю, що у разі порушень умов використання дозволів ЄКМТ автомобільний перевізник може бути позбавлений права отримувати дозволи ЄКМТ відповідно до положень зазначеного Порядку;

відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” надаю згоду на обробку моїх персональних даних, що пов’язані з моєю участю у конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ.

Мої персональні дані, на обробку яких надано згоду, можуть бути передані третім особам з метою перевірки їх достовірності.

2. Уся інформація, передбачена умовами проведення конкурсу, буде надіслана з адреси електронної пошти: _______

Керівник __________
(посада*)

________
(діє на підставі)

_
(дата)

_________
(підпис)

______
(П. І. Б.)


* Для фізичної особи – підприємця не зазначається.

 

Директор Департаменту стратегічного
розвитку дорожнього ринку
та автомобільних перевезень

В. Сасін