Запитання-відповідь ДФСУ

Питання

Чи передбачена відповідальність за порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, якщо кошти на електронний рахунок в системі електронного адміністрування несвоєчасно перераховано не з вини платника?

Відповідь

Коротка:
Якщо кошти на електронний рахунок в системі електронного адміністрування несвоєчасно перераховано не з вини платника, у зв’язку з чим було несвоєчасно зареєстровано податкову накладну/розрахунок коригування до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних, до такого платника не застосовується відповідальність, передбачена ст. 120 прим. 1 Податкового кодексу України.

Повна:
Відповідальність платника податків за порушення строків реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) передбачена ст. 120 прим. 1 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ).

За порушення строку зарахування податків до бюджетів або державних цільових фондів, установлених Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», з вини банку або органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування ПДВ, такий банк/орган відповідно до п. 129.6 ст. 129 ПКУ сплачує пеню за кожний день прострочення, включаючи день сплати, та штрафні санкції у розмірах, встановлених ПКУ, а також несе іншу відповідальність, встановлену ПКУ, за порушення порядку своєчасного та повного внесення податків, зборів, платежів до бюджету або державного цільового фонду. При цьому платник податків звільняється від відповідальності за несвоєчасне або перерахування не в повному обсязі таких податків, зборів та інших платежів до бюджетів та державних цільових фондів, включаючи нараховану пеню або штрафні санкції.

Згідно з п. 129.7 ст. 129 ПКУ не вважається порушенням строку перерахування податків, зборів, платежів з вини банку порушення, вчинене внаслідок регулювання Національним банком України економічних нормативів такого банку, що призводить до нестачі вільного залишку коштів на такому кореспондентському рахунку.

Якщо у майбутньому банк або його правонаступники відновлюють платоспроможність, відлік строку зарахування податків, зборів та інших платежів розпочинається з моменту такого відновлення.

Отже, якщо кошти на електронний рахунок в системі електронного адміністрування несвоєчасно перераховано не з вини платника, у зв’язку з чим було несвоєчасно зареєстровано податкову накладну/розрахунок коригування до податкової накладної в ЄРПН, до такого платника не застосовується відповідальність, передбачена ст. 120 прим. 1 ПКУ.