ІПК ДФС від 29.12.2017 р. № 3226/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо визначення дати виникнення податкового кредиту у разі здійснення операцій з постачання товарів на умовах поставки DDP (правила ІНКОТЕРМС 2010), якщо таке постачання здійснюється залізничним транспортом, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Як зазначено у зверненні, постачальник відвантажив товар для покупця 25.10.2017 р., склав податкову накладну 25.10.2017 р. та своєчасно зареєстрував її у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН). Зазначений товар на складі покупця отримано 05.11.2017 р. Згідно умов договору перехід права власності на товар, а також витрати та ризики, пов’язані з доставкою товару до місця призначення, здійснюється у момент отримання товару на склад покупця.

Правила Інкотермс 2010 – це умови поставки в договорі купівлі-продажу товарів та перехід ризиків втрати чи пошкодження товару, а також витрат сторін контракту, пов’язаних із поставкою товару. Правила Інкотермс не регулюють перехід права власності на товар. Так, термін DDP у правилах Інкотермс 2010 означає, що продавець несе всі витрати та ризики, пов’язані з доставкою товару до місця призначення та передбачає максимальний обсяг обов’язків продавця.

Податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту (пункт 201.10 статті 201 ПКУ).

До податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені / нараховані у разі здійснення операцій, зокрема, придбання або виготовлення товарів та послуг (пункт 198.1 статті 198 ПКУ).

Враховуючи, що дата відвантаження товарів постачальником та дата їх отримання покупцем можуть бути різними залежно від умов договору, з метою визначення дати виникнення права на формування податкового кредиту покупцем таких товарів (відвантажені постачальником, але не отримані покупцем товари в дорозі) слід враховувати момент переходу права власності за договором.

Відповідно до статті 334 Цивільного кодексу України право власності у набувача майна за договором виникає з моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом.

Переданням майна вважається вручення його набувачеві або перевізникові, організації зв’язку тощо для відправлення, пересилання набувачеві майна, відчуженого без зобов’язання доставки.

Податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту (пункт 201.10 статті 201 ПКУ).

До податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій, зокрема, придбання або виготовлення товарів та послуг (пункт 198.1 статті 198 ПКУ).

Відповідно до пункту 198.2 статті 198 ПКУ датою віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше:

дата списання коштів з банківського рахунка платника податку оплату товарів / послуг;

дата отримання платником податку товарів / послуг.

Разом з тим, пунктом 198.6 ст. 198 ПКУ визначено, що не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними / розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 ПКУ.

Таким чином, з метою оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів, оплата за які не відбулася і постачальник не визначає податкові зобов’язання за касовим методом, датою виникнення податкових зобов’язань з ПДВ вважається дата, на яку припадає початок передачі товару від постачальника або безпосередньо покупцю, або організації, яка здійснюватиме доставку покупцю цього товару будь-яким способом (перевезення, пересилання тощо).

На зазначену дату постачальник складає податкову накладну, реєструє її у встановлені ПКУ терміни в ЄРПН.

Підтвердженням дати, на яку припадає початок передачі (переміщення) товару, є дата, вказана у документах на перевезення (переміщення, пересилання) товару, які відповідно до статті 307 Господарського кодексу України оформляються в установленій формі із складанням комплекту перевізних документів з урахуванням виду транспорту, яким здійснюється перевезення.

При цьому реалізувати право на формування податкового кредіту покупець – платник ПДВ може лише після складання податкової накладної постачальником – платником ПДВ та реєстрації цієї податкової накладної в ЄРПН.