ІПК ДФС від 16.04.2018 №1608/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо питань, пов’язаних з оподаткуванням ПДВ операції з надання майна в оренду, та на доповнення до індивідуальної податкової консультації, наданої листом ДФС за результатами розгляду попереднього звернення зазначеного товариства з аналогічних питань, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Індивідуальна податкова консультація ДФС відповідає вимогам чинного законодавства та в повній мірі надає відповіді на порушені у зверненні питання.

Зокрема, у листі вказано, що відповідно до пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 розділу V ПКУ.

При цьому слід зазначити, що визначення об’єкта оподаткування ПДВ не залежить від того, у рамках якого договору (попереднього чи основного) здійснюються операції, що є об’єктом оподаткування ПДВ.

Згідно з пунктом 188.1 статті 188 розділу V ПКУ база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками – суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв’язку з компенсацією вартості товарів/послуг. До складу договірної (контрактної) вартості не включаються суми неустойки (штрафів та/або пені), три проценти річних та інфляційні, що отримані платником податку внаслідок невиконання або неналежного виконання договірних зобов’язань.

Враховуючи зазначене, на дату отримання від орендарів коштів, які є оплатою вартості послуг з оренди за останній місяць оренди, незалежно від того, у рамках якого договору (попереднього чи основного) здійснюється така оплата, товариство повинно визначити податкові зобов’язання з ПДВ, скласти податкову накладну та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН).

Кошти, отримані товариством від орендарів у вигляді гарантійного (забезпечувального) платежу, незалежно від того, у рамках якого договору (попереднього чи основного) здійснюється така оплата, не зумовлюють у товариства податкових наслідків з ПДВ. Податкові зобов’язання товариством та податковий кредит орендарем при отриманні/перерахуванні таких коштів не визначаються.

При цьому на дату зарахування таких коштів в рахунок оплати вартості послуг з оренди, або за резервування орендної площі, або в рахунок оплати інших послуг товариство зобов’язане визначити податкові зобов’язання з ПДВ (при умові, що таке зарахування є першою подією) та скласти і зареєструвати в ЄРПН податкову накладну.

Щодо суми коштів, отриманих товариством як суми неустойки (штрафів та/або пені) внаслідок невиконання або неналежного виконання орендарем договірних зобов’язань, повідомляємо, що такі кошти не є оплатою вартості поставлених (що підлягають поставці) товарів/послуг та не змінюють базу оподаткування ПДВ товарів/послуг. Зазначене також роз’яснено в Узагальнюючій податковій консультації щодо включення до бази оподаткування ПДВ та складу витрат коштів, отриманих як сума штрафу за затримку оплати чи постачання товарів/послуг, затвердженій наказом Державної податкової служби України від 06.07.2012 р. N 590.

Крім цього повідомляємо, що згідно пунктом 36.1 статті 36 розділу І ПКУ обов’язком платника податку є обчислення декларування та/або сплата суми податку та збору в порядку та строки, визначені ПКУ. Оцінка правомірності відображення в податковому обліку господарських операцій може бути здійснена лише в межах податкової перевірки у відповідності до вимог ПКУ.

При цьому пунктом 44.1 статті 44 розділу II ПКУ передбачено, що для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.