ІПК ДФС від 10.07.2018 р. N 3047/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про порядок оподаткування операції з постачання майнових прав

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з постачання майнових прав та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Відповідно до підпункту 197.1.14 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання житла (об’єктів житлового фонду), крім їх першого постачання, якщо інше не передбачено цим підпунктом.

У цьому підпункті перше постачання житла (об’єкта житлового фонду) означає:

а) першу передачу готового новозбудованого житла (об’єкта житлового фонду) у власність покупця або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) із спорудження такого житла за рахунок замовника;

б) перший продаж реконструйованого або капітально відремонтованого житла (об’єкта житлового фонду) покупцю, який є особою, іншою, ніж власник такого об’єкта на момент виведення його з експлуатації (використання) у зв’язку з такою реконструкцією або капітальним ремонтом, або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) на таку реконструкцію чи капітальний ремонт за рахунок замовника.

Як зазначено у листі, майнові права на нерухоме майно передаються покупцю шляхом підписання Акта прийому-передачі нерухомого майна після прийняття в експлуатацію завершеного будівництвом об’єкта будівництва та після повної оплати покупцем ціни майнових прав на нерухоме майно.

Водночас у зверненні не зазначено, хто фактично здійснює будівництво житла.

Оформлення відповідних правовстановлюючих документів (державної реєстрації права власності) здійснюється покупцем.

Отже, у випадку, якщо забудовник самостійно здійснює будівництво житла, то операція з реалізації майнових прав на нерухоме майно (квартири) для продавця (забудовника об’єкта житлового фонду) для цілей оподаткування ПДВ є операцією з першого постачання житла (об’єкта житлового фонду), яка оподатковується ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків.

У випадку, якщо забудовник здійснює будівництво житла силами підрядних організацій, то операція з постачання послуг із спорудження житла (об’єкта житлового фонду) для будівельної організації (надавача послуг – підрядника) є першою поставкою житла відповідно до підпункту 197.1.14 пункту 197.1 статті 197 ПКУ. Такі операції є об’єктом оподаткування ПДВ та оподатковуються ПДВ за ставкою 20 відсотків.

Операції з подальшої передачі готового новозбудованого житла покупцям звільняються від оподаткування ПДВ згідно з підпунктом 197.1.14 пункту 197.1 статті 197 ПКУ.

Стосовно періоду, з якого нараховується амортизація у податковому обліку, повідомляємо наступне.

Підпунктом 138.3.1 пункту 138.3 статті 138 ПКУ визначено, що розрахунок амортизації основних засобів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Одночасно у підпункті 138.3.2 пункту 138.3 статті 138 ПКУ зазначені випадки, коли амортизація на основні засоби не нараховується, зокрема на невиробничі основні засоби.

Таким чином, у випадку, якщо квартира відноситься до основних засобів та не є невиробничим основним засобом у термінах, наведених у підпункті 138.3.2 пункту 138.3 статті 138 ПКУ, то амортизація такого об’єкта нараховується помісячно, починаючи з місяця, наступного за місяцем, у якому об’єкт основних засобів став придатним для корисного використання (пунктом 29 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 N 92).

З огляду на викладене вище місяць, з якого починається нарахування амортизації на квартиру, як об’єкт основних засобів, не визначається Актом приймання-передачі майнових прав та чи оформленням права власності, а визначається документом (незалежно від його назви), що підтверджує початок використання квартири у господарській діяльності товариства.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 Кодексу).

____________