Чи включаються до бази оподаткування ПДВ суми збору за місця для паркування автотранспортних засобів


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 15.03.2019 № 1062/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 

Державна фіскальна служба України розглянула звернення про надання роз’яснення щодо включення до бази оподаткування ПДВ суми збору за місця для паркування автотранспортних засобів, яка включається в тариф на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів, та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Пунктом 188.1 статті 188 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) встановлено, що база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками – суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів – виходячи із звичайної ціни), за винятком товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулюванню, та газу, який постачається для потреб населення.

До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв’язку з компенсацією вартості товарів/послуг. До складу договірної (контрактної) вартості не включаються суми неустойки (штрафів та/або пені), три проценти річних та інфляційні, що отримані платником податку внаслідок невиконання або неналежного виконання договірних зобов’язань.

До бази оподаткування включаються вартість товарів/послуг, які постачаються (за виключенням суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету та/або суми відшкодування орендодавцю – бюджетній установі витрат на утримання наданого в оренду нерухомого майна, на комунальні послуги та на енергоносії), та вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо отримувачем товарів/послуг, поставлених таким платником податку.

Отже, будь-які суми коштів, що передаються платнику податку безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв’язку з компенсацією вартості товарів/послуг, включаються до бази оподаткування ПДВ.

Щодо збору за місця для паркування транспортних засобів, то відповідно до підпункту 10.2.1 пункту 10.2 статті 10 ПКУ він належить до місцевих зборів.

При цьому згідно зі статтею 268-1 ПКУ платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи – підприємці, які згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

Зважаючи на особливості визначення об’єкта і бази оподаткування збором (площа земельної ділянки, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету), застосування ставок збору (за кожний день у гривнях за 1 квадратний метр площі у розмірі до 0,075 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року) та порядку обчислення і визначення строків сплати збору (сума збору обчислюється відповідно до податкової декларації за звітний квартал) збір за місця для паркування автотранспортних засобів розглядається як один з елементів витрат, що компенсуються за рахунок плати за паркування.

Отже, при здійсненні операцій з постачання послуг з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів база оподаткування ПДВ буде визначатися відповідно до пункту 188.1 статті 188 ПКУ виходячи з тарифу на такі послуги, до складу якого включено збір за місця для паркування автотранспортних засобів.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділу II ПКУ дана податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.