Лист ДАБІ від 15.03.2017 р. N 40-701-(90-9)/2291

Щодо виконання будівельних робіт

Державна архітектурно-будівельна інспекція України в межах повноважень повідомляє.

Статтею 413 Цивільного кодексу України визначено підстави виникнення права користування чужою земельною ділянкою для забудови, а саме, власник земельної ділянки має право надати її в користування іншій особі для будівництва промислових, побутових, соціально-культурних, житлових та інших споруд і будівель (суперфіцій). Таке право виникає на підставі договору або заповіту.

Право користування земельною ділянкою, наданою для забудови, може відчужуватися або передаватися землекористувачем у порядку спадкування, крім випадків, передбачених частиною третьою цієї статті.

Право користування земельною ділянкою державної або комунальної власності для забудови не може бути відчужено її землекористувачем іншим особам (крім випадків переходу права власності на будівлі та споруди, що розміщені на такій земельній ділянці), внесено до статутного фонду, передано у заставу.

Частиною сьомою статті 37 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” встановлено, що у разі якщо право на будівництво об’єкта передано іншому замовникові або змінено генерального підрядника чи підрядника (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників), замовник протягом трьох робочих днів повідомляє про такі зміни орган державного архітектурно-будівельного контролю, що видав дозвіл, з поданням засвідчених у встановленому порядку копій документів, що підтверджують зазначені зміни. Продовження виконання будівельних робіт без такого повідомлення забороняється.

Механізм набуття права на виконання будівельних робіт визначено у Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 N 466 “Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт”.

Звертаємо увагу, що листи Держархбудінспекції не є нормативно-правовими актами, вони мають лише інформаційний характер і не встановлюють правових норм та діють до набрання чинності нормативно-правових актів, що змінюють відповідні правовідносини.

Перший заступник Голови
Державної архітектурно-будівельної
інспекції України

В. В. Філончук